Stawianie ploty z plastyku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc kilku przypadków.

Stawianie ogrodzenie PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz sygnalizowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz szczególnych wypadków.

Plotki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plot z Winylu na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego montażu oraz zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do budowy plotki PVC na ogrodzenie i bramę ze sztachet wymagane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy zamierzane ogrodzenie plastykowe na plot i furtkę ze sztachet jest nieadekwatne z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak proponowane sztachetki Winylowe na plot i bramę sztachetowaprzypuszczalnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez ograniczanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać zdobycia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zapoczątkowania prac przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.